El difunt del dia ...
     
 

Informació del difunt del día.


Tots els difunts de sa Pobla que demanin servei religiós
a la Parròquia l’ESQUELA estarà penjada a aquest enllaç...


https://www.dropbox.com/sh/hxhxuivvga2f2zj/AADc2if16WGxUOgnaw9ISpQ8a